Breuk en decimaal getalDeze calculator zet breuken om in decimale getallen en omgekeerd

Voer een breuk (bijvoorbeeld 2/3) of een decimaal getal in. Mathepower zet het om.
Tips:

  Als je 3/7 invoert krijg je    
  Als je 1 4/5 invoert krijg je   
1
4
5
 
  Als je 0,_3 invoert krijg je   0,3  = 0, 333333....
  Als je 3,42_56 invoert krijg je   3.4256 

Het teken _ zegt dat alle verder getallen achter de komma onder het periode teken staan.
Om een breuk in een decimaal getal om te zetten, hoef je alleen de teller te delen door de noemer.

Breuken omzetten in decimale getallen

Hoe zet je een breuk om in een decimaal getal?

Het is heel eenvoudig voor breuken die kunnen worden uitgebreid met een 1 gevolgd door alleen nullen in de noemer. Maar dit is alleen mogelijk als de noemer 2 en 5 heeft als enige priemfactoren
Dan doe je het volgende:
Breid eerst de breuk uit zodat deze een macht van 10 heeft (d.w.z. een 1 gevolgd door nullen) in de noemer.
Tel dan hoeveel nullen de macht van 10 heeft. Dit is precies het aantal cijfers achter het decimaalteken.