Punt op een lijn

Lineaire functies

Voer in wat je weet over je lineaire functie. Laat de rest weg en Mathepower tekent de lijn.
Vergelijking:

helling:
y-as snijpunt bij y =

Grafiek gaat door punten ...

punt A (|)
punt B (|)

Voer een punt en een lijn in. Mathepower controleert of het punt op de lijn ligt.

P(||)

Kies hoe de lijn is gegeven.
  • parameter vergelijking:

     g: x =    + r 

  • Vastgelegd door twee punten

Hoe controleer ik of een punt op een lijn ligt?

Stel het gelijk aan de lijnvergelijking.