Punt op een lijn
Point on line Punto su retta Point sur une droite نقطة على خط लाइन पर प्वाइंट 点线关系 Punt op een lijn Punto en la recta Ponto na linha


Lineaire functies

Voer in wat je weet over je lineaire functie. Laat de rest weg en Mathepower tekent de lijn.
Vergelijking:

helling:
y-as snijpunt bij y =

Grafiek gaat door punten ...

punt A (|)
punt B (|)

Voer een punt en een lijn in. Mathepower controleert of het punt op de lijn ligt.

P(||)

Kies hoe de lijn is gegeven.
  • parameter vergelijking:

     g: x =    + r 

  • Vastgelegd door twee punten

Hoe controleer ik of een punt op een lijn ligt?

Stel het gelijk aan de lijnvergelijking.