TrapeziumVoer vier waarden in. Andere waarden worden berekend.
a en c zijn parallel.
 Een trapezium.

a: b: c: d:
alpha bta gamma delta
hoogte:
diagonaal: e: diagonaal: f:
oppervlakte: :


Voor trapeziums gelden de volgende formules:
alpha + delta = beta + gamma = 180
oppervlakte = (a+c)/2 * hoogte

Trapeziums

Wat is een trapezium?

Een trapezium is een vierhoek met twee evenwijdige zijden. Dit zegt niet veel over de vierhoek, dus is het meestal vrij lastig om er berekeningen op uit te voeren. Je hebt tenminste een eenvoudige formule voor het gebied, F=(a+c)/2*h, waarbij a en c de evenwijdige zijden zijn en h de hoogte is, d.w.z. hun afstand. We weten ook dat twee aangrenzende hoeken, die aan beide kanten van de evenwijdige zijden liggen, een hoeksom van 180 graden hebben.

Hoe kan ik me trapeziumformules voorstellen?

De meeste zijn te begrijpen door de hoeken van de trapezium af te snijden en deze om te vormen tot een rechthoek.

Wat zijn de namen van de zijden en hoeken van een trapezium?

Beweeg de muis erover en ze worden gekleurd weergegeven.
Ein Trapez.zijde a, zijde b, zijde c, zijde d,
hoek alpha, hoek beta, hoek gamma, hoek delta,
diagonaal e, diagonaal f
oppervlakte
hoogte