Lijn door twee punten


Lineaire functies

Voer in wat je weet over je lineaire functie. Laat de rest weg en Mathepower tekent de lijn.
Vergelijking:

helling:
y-as snijpunt bij y =

Grafiek gaat door punten ...

punt A (|)
punt B (|)


De lijn door twee punten berekenen

Voer twee punten in.
P(||)

Q(||)

   

Waar gaat dit over?

U kunt de parameter vergelijking van een lijn door twee punten oplossen. Klik hier als je lineaire functies wilt oplossen.