Vector normaliseren

Voer een vector in. Mathepower normeert het, d.w.z. het deelt het door zijn lengte en zet het dus op lengte 1.

Voer je vector in.Waar gaat dit over?

Vaak wilt u een vector met lengte een hebben, b.v. omdat dit lengteberekeningen vereenvoudigt.

Hoe krijg ik een vector met lengte 1?

Neem een willekeurige vector, bereken de lengte en deel de vector door de lengte. Deze nieuw verkregen vector heeft lengte 1. Deze techniek wordt normering genoemd. Het is vooral interessant omdat je alleen de lengte verandert en niet de richting van de vector.

Mag ik een voorbeeld zien?

Natuurlijk. Voer gewoon je vector in en deze wordt genormeerd.