RenteberekeningVoer twee waarden in. Andere waarden worden berekend.


Bedrag:
Rente per jaar:
Rente:


Er geldt:
Jaarlijkse rente = kapitaal * (rentevoet / 100)

Renteberekening


Wat is renteberekening?

Renteberekening wordt gebruikt om te berekenen hoeveel rente je krijgt op een bepaald bedrag tegen een bepaald rentetarief. Qua berekening hangt de renteberekening nauw samen met de procentuele berekening.

Wat betekenen de begrippen kapitaal, jaarlijkse rente en rentevoet?

Kapitaal is de hoeveelheid geld die op het spel staat. Het rentepercentage is het percentage van het kapitaal dat je per jaar aan rente krijgt. De jaarlijkse rente komt overeen met het geldbedrag dat vervolgens als rente wordt ontvangen tegen het opgegeven kapitaal en de rentevoet.

Wat kun je doen met dit script?

Ons renteberekeningsscript helpt bij het eenvoudig berekenen van rente als het gaat om het berekenen van de rente die je over een bepaald bedrag per jaar krijgt.