GGD




Eerste getal:
Tweede getal:



De GGD van twee getallen is hun grootste gemene deler, d.w.z. het grootste getal dat beide getallen deelt.

De grootste gemene deler (GGD)

Wat is de GGD van twee cijfers?

De GGD van twee getallen is het grootste getal dat beide getallen deelt.

Hoe vind je de GGD?

Er zijn veel manieren. De eenvoudigste is om de delersets te vergelijken en het grootste getal te vinden dat beide getallen deelt.
Laten we bijvoorbeeld de GGD van 14 en 24 vinden.
14 heeft delerset {1; 2; 7; 14}. 24 heeft delerset {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}. Het grootste aantal in beide delersets is 2. Dus 2 is de GGD van 14 en 24.

Als alternatief kunt u de GGD berekenen door de priemfactoren van beide getallen te vergelijken. De GGD is dan het product van alle priemfactoren van die getallen.
De meest gebruikelijke manier om de GGD te vinden, is het Euclidische algoritme. Ditwordt gebruikt door deze rekenmachine.


Bereken de GGD

Mathepower kan de GGD berekenen. Voer gewoon de getallen in en het wordt berekend.