Rekenmachine voor cilinders


Een cilinder berekenen

 Een cilinder.


Voer twee waarden in. Andere waarden worden berekend.


straal diameter
omtrek:
basis oppervlakte:
hoogte:
mantelvlak: oppervlakte:
volume:

Cilinderformules:
grondvlak = pi * radius˛
volume = grondvlak * hoogte
mantelvlak = omtrek * hoogte
oppervlakte = 2 * grondvlak + mantelvlak

Cilinders

Wat is een cilinder?

Door twee boven elkaar liggende cirkels te verbinden ontstaat een cilinder.

Wat zijn de cilinderformules?

De grondoppervlakte is pi*r˛ omdat het een cirkel is, en om dezelfde reden is de omtrek van het grondvlak 2*pi*r. Het mantelvlak is gelijk aan U*h, waarbij U de basisomtrek is. Het totaal oppervlak is 2*G+M waarbij G het grondvlak is en M het mantelvlak. Het volume is G * h.

Ein Zylinder.straal grondvlak , diameter grondvlak
grondvlak omtrek
grondvlak oppervlakte
hoogte
mantelvlak = omtrek * hoogte oppervlakte
volume