Percentageberekening


Basiswaarde :

Procentwaarde :

Percentage p: %

Hoeveel is % van ?

Hoeveel procent van is ?

procent zijn . Wat is de volledige waarde?

procent van zijn .

Wat is een percentage?

Een procent (geschreven als %) is niets anders dan een honderdste. Dit betekent: 7/100 en 0.07 en 7% zijn gewoon verschillende notaties voor hetzelfde getal.

Waarvoor gebruiken we percentagerekening?

Percentagerekening wordt gebruikt om delen van iets te krijgen. Procentwaarden zijn gewoon beter leesbaar: 0.37 ziet er lelijker uit dan 37% (maar waarschijnlijk alleen omdat we gewend zijn om procentwaarden te lezen). Helaas begrijpen veel mensen het procentteken niet goed en denken ze dat het iets ingewikkelds is. Dat is het niet, maar het is gewoon een andere mogelijkheid om een decimaal getal te schrijven met twee cijfers achter het decimaalteken of een breuk met noemer 100:

37% is gelijk aan 0.37 is gelijk aan 37/100.

Percentage berekenen

Als je wilt weten wat x procent van je getal is, deel je getal dan met 100 en vermenigvuldig met x.
Voorbeeld: Hoeveel is 5 procent van 400?
Jouw oefening:
Gegeven: basiswaarde 400 en percentage 5%. Op zoek naar de procentwaarde

Drie mogelijke berekeningen ...

Eerste manier: procent formule
De procent formule is:
( Idee: =0,05)


Tweede manier: Regel van drie
100%   komt overeen met    400
1%   komt overeen met   4  ( Berekening: beide kanten door 100 delen: )
5%   komt overeen met   20  ( Berekening: vermenigvuldig beide kanten met 5)

Derde manier: slimme regel van drie
100%   komt overeen met    400
5%   komt overeen met   20  ( Berekening: beide kanten door 20 delen: )

Resultaat:
basiswaarde :400
procentwaarde :20
percentage :5%
Wat betekenen de begrippen basiswaarde, percentage en procentwaarde?

De basiswaarde is het getal dat aan het begin wordt gegeven, b.v. een hoeveelheid geld.
De percentage is het getal dat voor het procentteken staat. Er staat hoeveel procent, d.w.z. hoeveel honderdste je wilt.
Het procentwaarde is het resultaat van die berekening. Als je wilt weten wat 5 procent van 200 is, is de basiswaarde 200, het percentage 5 en de procentuele waarde 10.


Dus deze formule geldt: procentwaarde = basiswaarde * (percentage/100).

Hoe vind je de basiswaarde?

Voorbeeld: Meneer De Jong krijgt 500 euro rente, dit is 4%. Hoeveel geld heeft hij?
Deine Aufgabe:
Gegeven: procentwaarde 500 en percentage 4%. Op zoek naar de basiswaarde. G.

Drie mogelijke berekeningen ...

Eerste manier: procent formule
De procent formule is: Los de formule voor G op (d.w.z. deel beide kanten door p%):


Tweede manier: Regel van drie
4%   komt overeen met    500
1%   komt overeen met   125  ( Berekening: beide kanten door 4 delen: )
100%   komt overeen met   12500  ( Berekening: vermenigvuldig beide kanten met 100)

Derde manier: slimme regel van drie
4%   komt overeen met    500
100%   komt overeen met   12500  ( Berekening: vermenigvuldig beide kanten met 25)

Resultaat:
basiswaarde :12500
procentwaarde :500
percentage :4%Hoe de procentwaarde berekenen?

Voorbeeld: Een land heeft 513700 inwoners. Hoeveel inwoners zijn 3% hiervan?
Jouw oefening:
Gegeven: basiswaarde 513700 en percentage 3%. Op zoek naar de procentwaarde

Twee mogelijke berekeningen ...

Eerste manier: procent formule
De procent formule is:
( Idee: =0,03)


Tweede manier: Regel van drie
100%   komt overeen met    513700
1%   komt overeen met   5137  ( Berekening: beide kanten door 100 delen: )
3%   komt overeen met   15411  ( Berekening: vermenigvuldig beide kanten met 3)

Resultaat:
basiswaarde :513700
procentwaarde :15411
percentage :3%Hoe het percentage berekenen?

Voorbeeld: In een klas zitten 24 leerlingen. 10 van hen zijn meisjes. Welk percentage is dat?
Jouw oefening:
Gegeven: basiswaarde 24 en procentwaarde 10. Op zoek naar het percentage p%

Drie mogelijke berekeningen ...

Eerste manier: procent formule
De procent formule is: Los de formule voor p op (d.w.z. deel beide kanten door G):
Dit betekent: p% zijn 41,667%.

Tweede manier: Regel van drie
100%   komt overeen met    24
4,166667%   komt overeen met   1   ( Berekening: beide kanten door 24 delen: )
41,667%   komt overeen met   10  ( Berekening: vermenigvuldig beide kanten met 10)

Derde manier: slimme regel van drie
100%   komt overeen met    24
8,333333%   komt overeen met   2  ( Berekening: beide kanten door 12 delen: )
41.667%   komt overeen met   10  ( Berekening: vermenigvuldig beide kanten met 5)

Resultaat:
basiswaarde :24
procentwaarde :10
percentage :41,667%Kan ik meer voorbeelden zien?

Natuurlijk. Voer hierboven je opgave in en deze wordt berekend. Direct en natuurlijk gratis.