Kegel


Kegel berekeningen

 Een kegel.

straal hoogte:
basis oppervlakte:
omtrek:
mantel hoogte s:
mantelvlak:
oppervlakte:
volume:Voor een kegel gelden volgende formules:
oppervlakte grondvlak = pi * radius²
volume = 1/3 * grondvlak * hoogte
zijhoogte = wortel van (hoogte² + straal²)
oppervlakte mantel: pi * radius * zijhoogte
oppervlakte = grondvlak + mantel

Kegels


Wat is een kegel?

Ein Kegel.Een kegel is een lichaam dat op de volgende manier ontstaat: Neem een cirkel en een punt recht boven het middelpunt van die cirkel. Verbind dit punt met de rand van de cirkel en je krijgt een kegel.

Wat zijn formules voor kegels?

Voor kegels gelden volgende formules: Het basisgebied is gelijk aan G=pi*r² (omdat het een cirkel is). Voor het volume geldt de formule V=1/3*G*h, waarbij G het grondvlak is en h de hoogte.
Voor de afstand tussen het bovenste punt en de cirkelrand geldt de formule s²=h²+r² (verkregen uit de stelling van Pythagoras).
Tot slot geeft de formue M=pi*r*s het mantel-oppervlak van de kegel.

Voor meer informatie: Beweeg de muis over een van de volgende woorden en het corresponderende deel van de kegel wordt gemarkeerd.

straal, omtrek, oppervlakte grondvlak
hoogte, zijhoogte
mantelvlak oppervlakte inhoud
Kegel berekenen

Mathepower kan het grondvlak, het manteloppervlak, de oppervlakte, de hoogte en de inhoud van een kegel berekenen. Voer gewoon je opgave in en het wordt stap voor stap opgelost.