Prisma's berekenen


Bereken een prisma

Voer drie waarden in. Andere waarden worden berekend.


 Een prisma.
basis oppervlakte: :
omtrek basis oppervlakte
hoogte:
mantelvlak:
oppervlakte:
volume:

Voor prisma's gelden de volgende formules:
volume = basisgebied * hoogte
oppervlakte = 2 * grondvlak + manteloppervlakte
manteloppervlakte = grondvlak omtrek * hoogte

Prisma's


Wat is een prisma?

Een prisma is een ruimtelijk lichaam met een veelhoek boven- en onderaan. Vaak wordt het begrip prisma slechts gebruikt voor prisma's met driehoeken als boven- en onderkant.

Hoe te rekenen met een prisma?

Volgende formules gelden: Het volume is gelijk aan grondvlak*hoogte. Het manteloppervlakte is gelijk aan (grondvlakomtrek)*hoogte. Het oppervlak is gelijk aan 2*grondvlak+manteloppervlakte.

Als je wat voorbeelden wilt zien, voert je hierboven je waarden in.

Beweeg voor meer informatie de muis over een van de onderstaande woorden. Het corresponderende deel op het prisma wordt gemarkeerd.

grondvlak
grondvlak omtrek
hoogte
manteloppervlakte
oppervlakte
inhoud
Prisma berekening

Mathepower helpt bij alle wiskunde oefeningen. Hier kunt je een prisma berekenen. Voer gewoon het grondvlak, de manteloppervlakte, het volume of de hoogte in.