Ontbinding in priemfactoren
Te ontbinden getal:

Uitleg:
Ontbinden in priemfactoren betekent een getal schrijven als product van de priemfactoren, d.w.z. als een product van priemgetallen.

Ontbinding in priemfactoren


Wat is ontbinden in priemfactoren?

Ontbinden in priemfactoren is het schrijven van een getal als een product van priemgetallen. Bijv. 12 kan worden geschreven als 2*2*3 of 16 kan worden geschreven als 2*2*2*2. De priemgetallen worden priemfactoren genoemd. De priemgetalrepresentatie van een getal is uniek, m.u.v. de volgorde van de priemfactoren.

Hoe ontbind je in priemfactoren?

Dit is eenvoudig: zoek uit door welke priemgetallen een getal deelbaar is. Als het getal deelbaar is door een priemgetal, schrijf het dan als een product van een priemgetal en een ander getal en ga verder. Als het niet deelbaar is door een priemgetal, moet het zelf een priemgetal zijn.
Laten we bijvoorbeeld 48 ontbinden in priemfactoren.
Kijk eerst of 48 deelbaar is door 2. Ja, dat is het, en 48=2*24. En we zien dat 24 ook deelbaar is door 2 en 24=2*12, wat betekent 48=2*2*12. Verder zien we dat 48=2*2*2*6 of 48=2*2*2*2*3. Nu is 3 ook een priemgetal, wat betekent dat we klaar zijn.
Een ander voorbeeld: ontbinden in priemfactoren van 18.
18=2*9. 9 is niet deelbaar door 2, maar door 3, en 9=3*3, dus 18=2*3*3.


ontbinding in priemfactoren

Voer gewoon een willekeurig getal in en het wordt ontbonden in priemfactoren.