Romeinse cijfers


Voer gewoon uw Romeinse of niet-Romeinse nummer in.

Om te rekenen getal:
Deze rekenmachine zet Romeinse cijfers om in Arabische cijfers en vice versa.
De Romeinen gebruikten die cijfers: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 en M = 1000. In de meeste gevallen werden ze gewoon achter elkaar geplaatst en toegevoegd. Uitzondering: Als een letter links van een letter met een hogere waarde staat, trek je de waarde van die letter af.

Romeinse cijfers

Hoe schreven de Romeinen getallen?

De Romeinen kenden ons cijferstelsel met 10 cijfers niet (we kregen ze van de Arabieren). Daarom schreven de Romeinen cijfers door letters te schrijven.

Welke cijfertekens kenden de Romeinen?

De Romeinen gebruikten de tekens I voor 1, V voor 5, X voor 10, L voor 50, C voor 100, D voor 500 en M voor 1000.

Hoe onthoud je die tekens?

Onthoud gewoon de I, X, C, D en de M. De I is gewoon een streepje. C en M komen overeen met de Latijnse woorden centum (honderd) en mille (duizend). Als je je de X herinnert, is de V gewoon de bovenste helft van de X en de L is de onderste helft van de C.

Hoe stel je hiermee getallen samen?

Normaal gesproken zet je gewoon tekens achter elkaar en de som komt overeen met het getal.
Uitzondering: gebruik de volgende notatie om te voorkomen dat er meer dan drie keer hetzelfde teken achter elkaar staat: Als een teken met een lagere waarde vr een teken met een hogere waarde komt, trek dan de waarde hiervan af.

Hoe hebben de Romeinen getallen opgeteld of afgetrokken?

Er waren moeilijke methodes voor optellen of aftrekken. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom we tegenwoordig Arabische cijfers gebruiken en niet de Romeinse.


Romeinse cijfers

Mathepower kan Romeinse cijfers omzetten in Arabische cijfers en vice versa. Voer gewoon een nummer in en het wordt getransformeerd.