Wortel termen

Root terms Termini irrazionali Termes irrationnels    الحدود الجذرية रूट शब्द 根号式 Wortel termen Términos irracionales Termos da raz


Voer een term in die vierkantswortels mag bevatten.

Gebruik deze symbolen om uw waarden in te voeren:
§ aan het begin en einde van een vierkantswortel, b.v. §3x§ voor
Voer breuken in als (teller)/(noemer). Voorbeeld: (5x+3)/(4y).
^ als machtsteken. Voorbeeld: noteer x^15 als x15
Uitleg:
Deze gratis rekenmachine vereenvoudigt worteltermen die variabelen en wortels kunnen bevatten. Daarnaast worden de oplossingen stap voor stap getoond.