Breuken optellen

Adding fractions Somma di frazioni Addition des fractions إضافة الكسور अंश जोड़ना 分数加减 Breuken optellen Suma de fracciones Adicionando fraes

Breuken optellen en aftrekken

Deze calculator telt breuken op / af.
       
Breukencalculator voor gemengde getallen

      

Hoe breuken optellen of aftrekken?

Het is heel eenvoudig als de breuken dezelfde noemer hebben. Dan tel je gewoon de tellers op.

Voorbeelden:
2/7 + 3/7 = 5/7
5/9-3/9 = 2/9
Enzovoort.

En als de breuken niet dezelfde noemer hebben?

Zet ze op dezelfde noemer ... Je kunt ontbinden in priemfactoren gebruiken om het KGV te vinden, of u probeert gewoon een getal te vinden dat door beide noemers deelbaar is.
Voorbeeld: we willen 1/3 + 1/5 berekenen. Een mogelijke gemene deler is 3*5 = 15. Dus we berekenen:
1/3 + 1/5 = 5/15 + 3/15 = 8/15.

Een ander voorbeeld: we willen 5/24-7/36 berekenen. Natuurlijk kunnen we 24*36 = 864 als noemer gebruiken, maar als we nader bekijken, realiseren we ons dat 72 het KGV is. We moeten dus gewoon berekenen
5/24-7/36 = 15/72-14/72 = 1/72.

Als je nog meer voorbeelden wilt zien, vul dan hierboven je voorbeeld in ... Het wordt direct en gratis berekend.