Omgekeerde evenredigheid


x = 0
y = 0

omgekeerd evenredigheidsfactor 0

Omgekeerd evenredigheid
Deze calculator voert berekeningen uit met omgekeerde evenredigheid.
Twee velden moeten worden ingevuld. Het derde wordt berekend.


omgekeerd evenredigheidsfactor

x-waarde:

y-waarde:

Omgekeerde evenredigheid is een verband tussen twee waarden waarbij het product constant is.

Omgekeerde evenredigheid

Wat is omgekeerde evenredigheid?

Omgekeerde evenredigheid is een verband dat aan de volgende voorwaarde voldoet: in dezelfde mate dat de ene waarde hoger wordt, wordt de andere lager. Stel bijvoorbeeld dat 6 graafmachines 12 uur nodig hebben om een gat te graven. Dan hebben 3 graafmachines 24 uur nodig.

Hoe te rekenen met omgekeerde evenredigheid?

Het is gemakkelijk te zien dat het product van de waarden altijd hetzelfde is. Dit product wordt de factor van evenredigheid genoemd. In ons voorbeeld is dat product gelijk aan 72. Dit wetende, kan men gemakkelijk berekenen dat 72 graafmachines 1 uur nodig hebben of dat een graafmachine 72 uur nodig heeft.