Punt in vlak




Voer een punt en een vlak in. Mathepower controleert of het punt in het vlak ligt.

P(||)

vlak

Kies hoe het vlak is gegeven.
  • parameter vergelijking:

     E: x =    + r   + s  

  • Coördinatenvorm van vergelijking:

  • Normaalvorm van vergelijking

  • Vastgelegd door drie punten

Hoe kan ik controleren of een punt zich in een vlak bevindt?

Voeg eenvoudig het punt in een van de vlakvergelijkingen in en los het bijbehorende stelsel vergelijkingen op.