Parallellogram


Voer drie waarden in. Andere waarden worden berekend.

 Een parralellogram
zijde a: zijde b:
alpha bta
hoogte bij a: hoogte bij b:
diagonaal: e: diagonaal: f:
oppervlakte: :


Voer vier punten in het vlak in. Mathepower berekent welke vierhoek ze vormen.
A(|)

B(|)

C(|)

D(|)In een parallelogram gelden deze formules:
a = c en b = d
alpha = gamma en beta = delta
Oppervlakte = zijkant * hoogte aan zijkant
Verdere afmetingen zijn gemakkelijk te berekenen door het parallelogram in twee driehoeken te verdelen.

Parallelogram


Wat is een parallelogram?

Ein Parallelogramm.Dit is een parallelogram.
Typisch voor een parallelogram is dat de tegenoverliggende zijden parallel zijn. Bovendien hebben tegenoverliggende zijden dezelfde lengte en zijn tegengestelde hoeken gelijk.
In de meeste gevallen wordt een parallelogram uniek gedefinieerd door drie waarden, b.v. door twee zijden en een hoek.

Welke formules gelden in een parallelogram?

Als je de diagonaal tussen tegenoverliggende hoeken neemt (bekijk de foto aan de linkerkant), kun je het parallelogram zien als twee driehoeken die naast elkaar liggen.
Daarom zijn veel rekenregels voor driehoeken ook op parallelogrammen toepasbaar. Bijvoorbeeld oppervlakte A=zijkant*hoogte omdat dit twee maal de oppervlakte-formule van een driehoek is.

Beweeg voor meer informatie de muis over een van de onderstaande woorden en het corresponderende deel wordt gemarkeerd op het parallelogram

zijde a zijde b
hoek alpha hoek beta
diagonaal e diagonaal f
hoogte bij a hoogte bij b
oppervlakte
Berekenen van een parallelogram

Mathepower kan allerlei oppervlakteberekeningen uitvoeren. Ook het berekenen van de oppervlakte van een parallelogram is geen probleem. Voer gewoon de zijde, hoogte, hoeken of oppervlakte van het parallelogram in.