Optellen
Voer hier de op te tellen getallen in, gescheiden door +Deze rekenmachine telt twee getallen op door ze onder elkaar te schrijven. Voer gewoon de getallen in en klik op Berekenen.