Optellen

Addition Addizione in colonna Addition en colonne الجمع जोड़ 加法 Optellen Adición Adio
Voer hier de op te tellen getallen in, gescheiden door +Deze rekenmachine telt twee getallen op door ze onder elkaar te schrijven. Voer gewoon de getallen in en klik op Berekenen.