Evenredigheden


x = 0
y = 0

Evenredigheidsfactor: 0


Deze calculator berekent evenredigheden.

Vul twee velden in. De derde wordt berekend.


Evenredigheidsfactor:

x-waarde:

y-waarde:Twee waarden zijn evenredig aan elkaar als de deling van een waarde van de eerste groep door het overeenkomstige getal van de tweede groep altijd hetzelfde getal geeft. Deze waarde wordt dan evenredigheidsfactor genoemd.

Evenredigheden

Wat is evenredigheid?

Een evenredigheid is een verband dat voldoet aan: hoe meer een waarde groeit, hoe meer een andere waarde groeit. Zo stijgt de prijs evenredig met de hoeveelheid fruit die je koopt. Dat betekent b.v. als je 50 cent voor 100 gram appels betaalt, je daarna 100 cent voor 200 gram appels betaalt.

Hoe te rekenen met evenredigheden?

Zoek eerst uit wat de evenredigheidsfactor is. Dit is de waarde die is verkregen door twee corresponderende waarden te delen.
Het is gemakkelijk om waarden te vinden die overeenkomen met andere getallen: vermenigvuldig met of deel door de evenredigheidsfactor.