Stelsels van vergelijkingen oplossen

Systems of equations Sistemi di equazioni Systmes dquations  أنظمة المعادلات الخطية समीकरणों की प्रणाली 方程组 Stelsels vergelijkingen Sistemas de ecuaciones Sistema de equaes

Deze calculator lost een systeem op van twee vergelijkingen.
Voer de vergelijkingen in die je wilt oplossen.
Hoe wil je dat het systeem van vergelijkingen wordt opgelost?
Gelijkstelling van vergelijkingen
Invoegen van de ene vergelijking in de andere.
Optellen van vergelijkingen toe.


Als je systeem uit meer dan twee vergelijkingen bestaat, voer ze dan hier in.Een systeem van lineaire vergelijkingen bestaat uit meerdere lineaire vergelijkingen. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen overeenkomend met lijnen in het cordinatenvlak, dus dit lineaire vergelijkingssysteem is niets meer dan vragen of, en zo ja, waar de twee lijnen elkaar snijden. Dit betekent dat er geen oplossing kan zijn (als de lijnen parallel zijn), n oplossing (als ze elkaar snijden) of oneindig veel oplossingen (als de lijnen gelijk zijn).

Er zijn drie belangrijke manieren om dergelijke systemen op te lossen: door in te voegen, door gelijkstelling en door op te tellen.

Gelijkstelling betekent dat u beide vergelijkingen voor dezelfde variabele oplost en ze vervolgens gelijk maakt. Er blijft dus n variabele over en de berekening is dan eenvoudig.

Vergelijkingssystemen

Dit is de vergelijkingssysteem calculator van Mathepower. Voer twee of meer vergelijkingen in die veel variabelen bevatten. Mathepower probeert ze op te lossen.